Arbejdsmiljø i Danmark

By:

Den Danske Model

I Danmark har vi et helt unikt arbejdsmarkedssystem sammenlignet med andre lande. Mange tror, at vi har mindsteløn, men det har vi faktisk ikke. Det vil sige, at vi ikke har nogen lov, som bestemmer, hvor meget en ansat som minimum skal have i løn. Derimod er de forskellige regler, som findes på det danske arbejdsmarked i forhold til løn, pension og mange andre forhold i de fleste tilfælde regler, der er fastsat i overenskomster mellem fagforeningerne og arbejdsgiverne. Samtidig har det danske folketing også vedtaget en række love, der også bestemmer nogle vilkår på de danske arbejdspladser. Men omfanget af lovgivningen er dog stærkt begrænset.

Alle disse forhold er det, som vi kalder for “Den Danske Model”, og derfor anbefaler det danske folketing, at du som lønmodtager altid tjekker følgende forhold hver gang, før at du skriver under på en kontrakt.

– Hvad står der helt konkret på din lønseddel?

– Hvordan er dine regler i forhold til barsel, ferie, frihed, sygdom og omsorgsdage? 

– Hvad er dine rettigheder, hvis du eksempelvis bliver syg?

– Hvad er dine rettigheder, hvis du bliver fyret?

Stiladser

Selvom at der ikke er decideret love omkring løn, så er lovgivningen i forhold til arbejdsmiljø og sikkerhed dog ret strikse,  og virksomheder, som ikke følger disse regeler, de kan derfor se frem til store bøder. Et af de områder hvor vi ser de hårdeste regler er i forhold til opsætning af filt og stilladser i byggebranchen. Hvis dit stillads skal være lovligt i forhold til moderne standarder, så skal det som minimum overholde følgende faktorer. 

– De skal være baseret på modulsystemer, der kan bygges i flere etager.

– De skal være forankret til objektet.

– Stilladser bruges både ved opførsel af nye bygninger og ved renovering som eksempelvis vinduer, facade eller tag.

– Stilladset skal bestå af rammer i aluminiumsrør.