Misbrugscenterets mange opgaver

By:

Et misbrugscenter eller et behandlingscenter har mange forskellige opgaver når det kommer til at hjælpe en misbruger. Det kan være alt fra et alkoholmisbrug, stofmisbrug til et spillemisbrug. De fleste behandlingscenter behandler som udgangspunkt alle former for misbrug men har ofte et eller få ekspertområder.

Det er en god ide at vælge et behandlingscenter, der er specialiceret specifikt i din type af misbrug. Hvis du har et alkoholmisbrug kunne det f.eks. være behandlingscenter-stien.dk.

Råd og vejledning

Hvis du overvejer at gå i behandling, har mistanke om at du er på vej ud i et eller har et familiemedlem du gerne vil hjælp er det muligt at få råd og vejledning af et behandlingscenter. Det kan enten være telefonisk eller på et af centrene, hvor du har mulighed for at møde op.

Det kan også være råd og vejledning til familiemedlemmer, som lever med en misbruger. Det kan være svært både at vide hvad man skal gøre men også at leve med et misbrug så tæt på. Der ydes også mere grundig hjælp hvis det ønskes.

Behandlingsforløbet

Behandlingsforløbet planlægges så det passer til den enkeltes behov og misbrug, også selvom der kan være gruppeterapi. Der arbejdes med de grunde og årsager der kan være årsagen til misbruget. Derudover lærer misbrugeren nye værktøjer, som gør dem bedre i stand til at håndtere de daglige udfordringer, der er i ethvert liv uden hjælp af f.eks. alkohol og stoffer.

Da der også kommer en tid efter endt behandling fokusere en del af behandlingen også på tiden når behandlingen er slut. Der kommer der en dagligdag og den tid der før blev brugt på misbruget skal erstattes af noget andet. Det samme skal det gamle netværk ofte også, da det typisk består af ligesindende misbrugere. Der skal arbejdes på at få et nyt netværk, måske få kontakt til familien igen og findes et arbejde.

Posted in: Misbrugscenter